Zabytkowe poci±gi zebrane przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.