Żołnierze niemieccy na stacji w Koluszkach podczas II wojny ¶wiatowej. Fotografia pochodzi prawdopodobnie z 1942 r.