Uroczysto¶ć trzystulecia parafii w Gałkówku (21.05.1936) z udziałem ks. biskupa Tomczaka i łódzkiego chóru Towarzystwa ¦piewaczego "Harfa".  Fotografia pochodzi z dodatku niedzielnego do "Kurjera Łódzkiego".