Grupa polskich jeńców wojennych wzięta do niewoli pod Brzezinami 7 wrze¶nia 1939 r.