Koluszkowscy harcerze pozuj± do zdjęcia na tle sztandaru.