Fotografia zbiorowa członków koluszkowskiego koła LOPIPG.