Zdjęcie pami±tkowe członków Zwi±zku Strzeleckiego.