Nieistniej±cy już dworzec kolejowy w Koluszkach na pocztówce z okresu I wojny ¶wiatowej.