Wnętrze nieistniej±cego już ko¶cioła ewangelickiego, zbudowanego w Koluszkach przez żołnierzy niemieckich podczas I wojny ¶wiatowej.