Awers dokumentu wysłania paczki przez J. Szwarcmana z Koluszek do A. Lewina z Warszawy, 
podczas okupacji niemieckiej w dn. 23 lipca 1940r.