Żołnierze niemieccy na stacji w Koluszkach podczas II wojny ¶wiatowej..