Znaczek z piecz±tk± "Koluszki Poczta Peronowa" z 1948 roku.