Koperta listu poleconego wysłanego z Koluszek do marszałka Józefa Piłsudskiego.