Koperta listu wysłanego podczas okupacji niemieckiej przez mieszkańca Żakowic do Skierniewic.