Koperta listu wysłanego z Koluszek 25 paĽdziernika 1945 roku.