Grupa żołnierzy niemieckich na stacji w Koluszkach podczas II wojny ¶wiatowej.