List wysłany z Jeżowa w 1941r. , znaczek skasowany dodatkowo 13.VI.41 w Koluszkach.