Manifestacja trzeciomajowa na ul. Brzezińskiej w Koluszkach , 3.05.1932.