Panorama Koluszek z lat pięćdziesi±tych XX wieku, z widoczn± lini± kolejow± i dawnym dworcem.