Widok z wieży ko¶cielnej na ulicę 9 Maja (obecnie 11 Listopada). Fotografia z lat pięćdziesi±tych XX wieku.