Panorama Koluszek z lat pięćdziesi±tych XX wieku, z widocznym rynkiem przy ul. Targowej.