Stare osiedle kolejowe w Koluszkach na pocztówce z okresu I wojny ¶wiatowej.