Żołnierze niemieccy odbudowuj± most kolejowy pod Koluszkami w styczniu 1915 r..