Patrol milicyjny na dworcu kolejowym w Koluszkach.
(Fotografia pochodzi z tygodnika Milicji Obywatelskiej "W Służbie Narodu" z 1972 roku.)