Obligacja Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej z 1860 roku.