Obligacja Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej z 1901 roku.