Certyfikat na 25 akcji Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej.