Obligacja Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej z 1890 roku.