Za¶wiadczenie o podróży przez Koluszki wystawione 7. XI. 1944 przez Kreishauptmanna w Opatowcu.