Bilet na poci±g ekspresowy na podróż z Warszawy do Katowic przez Koluszki z 1973 r.