Bilet PKP z 1982 roku na przejazd z Warszawy do Zaosia przez Koluszki.