Bilet na poci±g pospieszny III klasy z Koluszek do Katowic z 29.10.1946 r.