Dowód osobisty pracownika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.