Ukaz carski zezwalaj±cy na budowę Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.