Rota przysięgi składanej przez funkcjonariusza Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.