Carewicz pozuje do zdjęcia na tle carskiego poci±gu.